Skip to content
Home » gió

gió

Các Giờ Kinh Phụng Vụ

  • by

Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Phiên âm các tên riêng; Các giờ kinh phụng vụ.

Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ from ktcgkpv.org

Nến bàn thờ và các loại nến khác trong phụng vụ; Và bây giờ các ngươi thấy đền thờ như thế nào? Tôi đi lễ vào buổi sáng phục sinh rồi bắt đầu chuẩn bị về mỹ.

Read More »Các Giờ Kinh Phụng Vụ